O soutěži

Cena CRYTUR 2021 patří autorům nejlepších diplomových prací se zaměřením na materiálové vědy, podaných k obhajobě v období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. Organizátoři chtějí prostřednictvím soutěže podpořit snahu diplomantů aplikovat nabyté vědomosti v praxi a vyzdvihnout inovativní postupy. Ceny jsou určeny i pro vedoucí prací.
Pořadatel a vyhlašovatel soutěže

Soutěž vyhlašuje společnost CRYTUR, spol. s r.o., Na Lukách 2283, 511 01 Turnov, IČ: 252 96 558. Pořadatelem soutěže je portál Careermarket.cz, provozovaný společností MEDICOMP s.r.o., Prouskova 1724, 511 01 Turnov, IČ: 463 42 346.

Ceny pro výherce

1. místo 30 000 Kč student + 10 000 Kč vedoucí práce
2. místo 25 000 Kč student + 5 000 Kč vedoucí práce
3. místo 20 000 Kč student + 5 000 Kč vedoucí práce

Soutěže se mohou zúčastnit studenti magisterského studia na českých a slovenských vysokých školách se zaměřením na materiálové vědy (studium fyzikálních a chemických vlastností materiálů, technologie zpracování a přípravy materiálů, uplatnění materiálů ve fyzikálních oborech).
Diplomová práce musí být podána k obhajobě v období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021.
Přihlašovaná práce musí být vypracovaná v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Vyhodnocení soutěže:

Předložené práce hodnotí expertní komise složená ze zástupců společnosti CRYTUR, spol. s r.o.

Kvalifikační kritéria:
  • odborná kvalita
  • přínos k současnému stavu poznání
  • aplikovatelnost, využitelnost tématu pro praxi
  • inovativní přístup k problematice
Časový harmonogram soutěže:

březen 2021 – vyhlášení soutěže
30. září 2021 – uzávěrka podání přihlášek
15. října 2020 – nejpozdější termín pro doručení diplomové práce
prosinec 2021 – vyhlášení vítězů a slavnostní předání cen ve společnosti Crytur spol. s r.o. (termín bude ještě upřesněn v průběhu soutěže)

Zájemci o účast v soutěži doručí do 30. září 2021 vyplněnou a podepsanou přihlášku s požadovanými přílohami (čestné prohlášení, vyjádření vedoucího práce na 1 stranu A4, výtisk diplomové práce v kroužkové vazbě) na adresu pořadatele soutěže – MEDICOMP s.r.o., Cena CRYTUR, Prouskova 1724, 511 01 Turnov.

Odevzdání diplomové práce lze po dohodě prodloužit do 15. října 2021.

Materiály ke stažení pro akademický rok 2020/2021: