Archiv rubriky: Uncategorized

Universum pro Marca Souza de Joode

Crytur stojí i za cenou UNIVERSUM „Člověk a exaktní vědy“, která oceňuje šikovné středoškoláky v rámci soutěže České hlavičky. Cena je udělována společně s MFF UK.

Vítězem této kategorie se stal Marco Souza de Joode z  pražského Gymnázia Nad Štolou s prací Parametry rotace a tvaru asteroidů: limity inverzní metody .

Marco se ve své práci zabýval tvarem a rotací asteroidů, kterých je v blízkosti naší Země asi dvacet tisíc těles, z nichž dva tisíce by mohly být v budoucnu nebezpečné. Vycházel převážně z databáze DAMIT, což je velký český projekt, který takováto měření shromažďuje. Dále používal měření ze svého okolí i svá vlastní měření, pořizovaná na petřínské hvězdárně. Velkou částí práce byly výpočty a programování.

Marco dokázal, že pro výpočty tvaru asteroidů, který je důležitý pro jeho dráhu, některá měření nestačí a jsou tedy chybná. Doložil, že pro správné výpočty je v mnohých případech nutné provést mnohem více měření. Jako první v odborné literatuře přišel s konstantou jako parametrem, který stanoví, kdy je dost dat pro správný výpočet asteroidů a kdy naopak je třeba udělat nová měření.

Předávání ceny České hlavičky 2020

Rozhovor s vítězem si můžete přečíst na matfyz.cz.

Crytur vyvinul nový světelný konvertor

Crytur zavedl výrobu převratného produktu monokrystalického konvertoru, který se využívá pro zabudování v intenzivních zdrojích světla. Jeho vývoj umožnil překonat jeden z hlavních problémů při zvyšování světelného výkonu LED diod – přehřívání fosforu. Nové řešení chrání několik světových patentů. Nový unikátní výrobek znamenal pro Crytur vstup na trh osvětlovací techniky a dal firmě velkou příležitost k dalšímu růstu.

Vývoj byl podpořen v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který jen v programu Inovace podpořil už 849 projektů za téměř 9 miliard korun.

Crytur pumpuje

Přispěli jsme na výstavbu pumptracku v areálu Maškovy zahrady a jsme nadšení, že bude mít Turnov jednu z nejpovedenějších drah, které zatím v republice jsou k dispozici.

Byli jsme při slavnostním otevření v sobotu 29.8. Malá ochutnávka z toho, co můžete čekat ve videu od Jakuba Vencla

😉

Kerrovský mikroskop na MFF dostal nový světelný zdroj z Cryturu

Účinnější světelné zdroje uvítá jakékoliv laboratorní pracoviště. Jasnější spektrální analýzy, přesnější charakteristika materiálů pro technologické provozy. Krystaly z Turnova opět potvrdily své široké použití.

Potvrzuje to i instalace nového zdroje pro Kerrovský mikroskop na Katedře chemické fyziky a optiky MFF UK. Jedná se o jeden z dílčích úkolů projektu „Pokročilá řešení světelných zdrojů“, podpořeného z programu TREND na leta 2020-24. Partnery projektu jsou Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského a právě Matematicko-fyzikální fakulta UK.

Jednou z úspěšných vědkyň zapojených do technologického transferu je také dr. Eva Schmoranzerová, která se spolupodílela na úspěšné žádosti o projekt s názvem „Pokročilá řešení světelných zdrojů“. „ Gros naší práce bude spočívat ve využití zkoumaných světelných zdrojů pro magneto-optickou “Kerrovskou” mikroskopii. Jde se o pokročilou metodu zobrazování magnetických stuktur, např. magnetických domén či  skyrmionů. Kerrovská mikroskopie je založená na  magneto-optických jevech, tedy interakci světla s magnetickým materiálem, která mění jeho polarizační stav. Malé změny polarizace jsou detekovány pomocí polarizační optiky, o kterou je doplněn konvenční mikroskop v širokém poli. Při detekci se však ztrácí značná část intenzity světla, což klade velké požadavky na využitou kameru a způsob zpracování signálu.“, říká Eva Schmoranzerová.

instalace světelného zdroje na MFF UK

Za příjemce potvrzuje její slova i Jana Preclíková, absolventka doktorského studia na stejné katedře a nyní vědecká pracovnice v Turnově: „Na našem oddělení luminoforů se zabýváme vývojem vysoko intenzívních světelných zdrojů na bázi monokrystalických řešení čerpaných LED diodami. Na základě předchozích zkušeností vznikl modul XtraLIGHT (http://www.crytur.cz/products/xtralight-light-source-modules/), kde je světlo z mnoha excitačních diod kombinováno v monokrystalické komponentě ve tvaru trámečku. Monokrystal zde plní dvě klíčové role: jednak luminoforu, který přeměňuje světlo z budících LED diod na světlo s delší vlnovou délkou a širším spektrálním pásem a jednak roli „optického vlákna,“ kdy je světlo vyvedeno k jednomu z výstupních čel. Toto výstupní čelo představuje světelný zdroj s nejvyšší mírou jasu, kdy vysoká intenzita světla vychází z poměrně malé apertury, kde je rovnoměrně rozložena.“

Ze strany MFF UK práce přesahuje do oblasti základního výzkumu a vzdělávání studentů. Nově budovaný univerzální Kerrovský mikroskop bude využitelný pro širokou škálu experimentů, kterým se věnují vědci ve skupině Opto-spinroniky na Katedře chemické fyziky a opticky věnujeme (https://physics.mff.cuni.cz/kchfo/ooe/research.htm). Stavba experimentálního uspořádání je navíc náplní diplomové práce studetky, která je v projektu TAČR zapojena. Do budoucna se počítá s aktivním zapojením dalších studentů, od bakalářského po doktorskou úroveň studia.