Archiv rubriky: Novinky z Cryturu

Jak se z malé české firmy  zaměřené na opracování krystalů stal špičkový dodavatel pro 80 % světového trhu?

Dozvíte se on Jana Kubáta v úterý 26. ledna 2021 od 14:00 hod na zoomu. Stačí registrace předem.

O čem se budete bavit?

Třeba …

Jaké jsou hranice a využitelnost termodynamických simulací?
Jak navrhnout a vyrobit třívlnový laserový resonátor pro oftalmologii?
Jaké jsou požadavky na laserový disk pro generaci 100J laserových pulsů?
Proč se bez monokrystalů neobejdou high-tech výrobní linky v polovodičovém průmyslu?
Jak má vypadat geologická sonda pro ropné prospektory?
Jakou roli sehrály turnovské monokrystaly při detekci Higgsova bosonu?
Proč je Crytur jediný na světě, kdo umí dodat monokrystalický luminofor pro laserové světelné zdroje?

Honza Kubát je vedoucím vývoje luminoforů a stál u větší části vědecko-výzkumných projektů v Cryturu.

Crytur vyvinul nový světelný konvertor

Crytur zavedl výrobu převratného produktu monokrystalického konvertoru, který se využívá pro zabudování v intenzivních zdrojích světla. Jeho vývoj umožnil překonat jeden z hlavních problémů při zvyšování světelného výkonu LED diod – přehřívání fosforu. Nové řešení chrání několik světových patentů. Nový unikátní výrobek znamenal pro Crytur vstup na trh osvětlovací techniky a dal firmě velkou příležitost k dalšímu růstu.

Vývoj byl podpořen v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který jen v programu Inovace podpořil už 849 projektů za téměř 9 miliard korun.

Kde všude nás potkáte?

Mezi studenty vyrážíme opravdu rádi. Kde nás potkáte příští rok? Určitě opět na Technické univerzitě v Liberci, na FJFI v Praze, na MFF UK.

Rádi vám ukážeme, čím se zabýváme, kam směřuje náš vývoje a jak vás můžeme do našich týmů zapojit. Luminofory, dopované granáty, scintilátory, detekční jednotky – tady všude nabízíme prostor pro šikovné chemiky a fyziky.

Budeme určitě: 11. 3. 2020 na iKariéře na VŠCHT a 7. 4. 2019 na iKariéře na ČVUT. Na konci dubna ještě na MFF UK.


Podporujeme chytré středoškoláky

Od letošního roku se setkáte s logem Crytur i v rámci soutěže České hlavičky. Novou
cenu Universum „Člověk a exaktní vědy“ udělila odborná porota složená z předních českých vědců a akademiků Vojtěchu Dienstbierovi ze Slovanského gymnázia v Olomouci za objev nové pulzující hvězdy a Matěji Doležálkovi z Gymnázia A. Hrdličky v Humpolci za práci z oblasti matematické teorie čísel.

Již po 13té tak byli oceněni nejlepší badatelé z řad středoškoláků a Crytur je poprvé přitom. Společně s MFF UK sponzoruje právě Cenu Universum, která oceňuje šikovné studenty na poli fyziky a matematiky.

Luminofory na JDF 14.2.2019

Ve čtvrtek 14. února vystoupí dr. Jana Preclíková, výzkumná pracovnice odd. luminoforů v  rámci Jednoho dne s fyzikou na pražském Matfyzu. Její přednáška otvířá celý den plný přednášek, exkurzí, experimentů – prostě setkání s fyzikou v budovách MFF UK. Tato tradiční akce je pořádána pro středoškoláky, jejich pedagogy i pro příznivce fyziky z řad veřejnosti.

O čem bude Jana mluvit?

Třeba o tom, jak moc si rozumí věda a výzkum na univerzitách a v průmyslu. Co která může nabídnout a které co chybí? Existují paralely mezi zákony kvantové fyziky a hromadné výroby? A proč holky do vědy patří?

Jana vystudovala na MFF UK obor kvantová optika a optoelektronika pod vedením prof. Petra Malého. Posdoktorandské stáže strávila na Univerzitě v norském Bergenu, kde se zabývala Rydbergovými atomy a následně ve švédském Lundu, kde se věnovala tématu attosekundových laserových pulsů. Po návratu do ČR nastoupila jako vývojový pracovník v odd. luminoforů a laserových materiálů v Crytur spol. s.r.o. v Turnově. Firma je rovněž strategickým partnerem fakulty.

Crytur rozšiřuje výrobu umělých krystalů

Umělé krystaly se používají například v LED diodách nebo elektronových mikroskopech. Firma Crytur letos investovala okolo 100 milionů korun do dalšího rozvoje v této oblasti.

Zájem o umělé krystaly je velký. Žádný jiný materiál nedokáže tak dobře převést záření do viditelného světla − díky tomu je možné zobrazit i ty nejmenší detaily.

Zdroj: https://archiv.ihned.cz/c1-65983710-turnovsky-crytur-rozsiruje-vyrobu-umelych-krystalu

Crytur strategickým partnerem MFF UK

Od letošního roku se stal Crytur strategickým partnerem Matfyzu. Plánovaná spolupráce vychází z předpokladu zpracování společných výzkumných témat v oblasti studia vlastností a využití monokrystalických materiálů, které Crytur vyrábí a zpracovává pro využití v koncových zařízení svých zákazníků. Hlavní kontaktní osobou za turnovskou stranu bude ing. RNDr. Jan Kubát, Ph.D. Rozhovor s ním naleznete na www.matfyz.cz a www.matfyz.cz/alumni.

 

ing. Jan Kubát

Partnerské strany se chtějízaměřit zejména na :

Povrchové vlastnosti monokrystalů (odborný garantem za MFF UK Doc. RNDr. Jan Wild, CSc.), studium bodových a povrchových poruch struktury materiálu, studium vlastností tenkých vrstev v oblasti úprav povrchů.

Optoelektronické vlastností nových materiálů (odborný garantem za MFF UK prof. Ing. Jan Franc, DrSc.), studium a měření základních fyzikálních jevů a veličin souvisejících s monokrystalickými materiály, studium v oblasti vlastností a využitelnosti monokrystalů, nových materiálů, teoretické výpočty a simulace souvisejících fyzikálních jevů.

Příprava LPE vrstev (odborný garant za MFF UK Doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.), studium v oblasti nových materiálů a přípravy tenkých vrstev metodou kapalné epitaxe.