Archiv autora: Pavel Novák

Luminofory na JDF 14.2.2019

Ve čtvrtek 14. února vystoupí dr. Jana Preclíková, výzkumná pracovnice odd. luminoforů v  rámci Jednoho dne s fyzikou na pražském Matfyzu. Její přednáška otvířá celý den plný přednášek, exkurzí, experimentů – prostě setkání s fyzikou v budovách MFF UK. Tato tradiční akce je pořádána pro středoškoláky, jejich pedagogy i pro příznivce fyziky z řad veřejnosti.

O čem bude Jana mluvit?

Třeba o tom, jak moc si rozumí věda a výzkum na univerzitách a v průmyslu. Co která může nabídnout a které co chybí? Existují paralely mezi zákony kvantové fyziky a hromadné výroby? A proč holky do vědy patří?

Jana vystudovala na MFF UK obor kvantová optika a optoelektronika pod vedením prof. Petra Malého. Posdoktorandské stáže strávila na Univerzitě v norském Bergenu, kde se zabývala Rydbergovými atomy a následně ve švédském Lundu, kde se věnovala tématu attosekundových laserových pulsů. Po návratu do ČR nastoupila jako vývojový pracovník v odd. luminoforů a laserových materiálů v Crytur spol. s.r.o. v Turnově. Firma je rovněž strategickým partnerem fakulty.

Crytur rozšiřuje výrobu umělých krystalů

Umělé krystaly se používají například v LED diodách nebo elektronových mikroskopech. Firma Crytur letos investovala okolo 100 milionů korun do dalšího rozvoje v této oblasti.

Zájem o umělé krystaly je velký. Žádný jiný materiál nedokáže tak dobře převést záření do viditelného světla − díky tomu je možné zobrazit i ty nejmenší detaily.

Zdroj: https://archiv.ihned.cz/c1-65983710-turnovsky-crytur-rozsiruje-vyrobu-umelych-krystalu

Crytur strategickým partnerem MFF UK

Od letošního roku se stal Crytur strategickým partnerem Matfyzu. Plánovaná spolupráce vychází z předpokladu zpracování společných výzkumných témat v oblasti studia vlastností a využití monokrystalických materiálů, které Crytur vyrábí a zpracovává pro využití v koncových zařízení svých zákazníků. Hlavní kontaktní osobou za turnovskou stranu bude ing. RNDr. Jan Kubát, Ph.D. Rozhovor s ním naleznete na www.matfyz.cz a www.matfyz.cz/alumni.

 

ing. Jan Kubát

Partnerské strany se chtějízaměřit zejména na :

Povrchové vlastnosti monokrystalů (odborný garantem za MFF UK Doc. RNDr. Jan Wild, CSc.), studium bodových a povrchových poruch struktury materiálu, studium vlastností tenkých vrstev v oblasti úprav povrchů.

Optoelektronické vlastností nových materiálů (odborný garantem za MFF UK prof. Ing. Jan Franc, DrSc.), studium a měření základních fyzikálních jevů a veličin souvisejících s monokrystalickými materiály, studium v oblasti vlastností a využitelnosti monokrystalů, nových materiálů, teoretické výpočty a simulace souvisejících fyzikálních jevů.

Příprava LPE vrstev (odborný garant za MFF UK Doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.), studium v oblasti nových materiálů a přípravy tenkých vrstev metodou kapalné epitaxe.

Crytur získal ocenění agentury CzechInvest

Agentura CzechInvest a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásili v listopadu nejúspěšnější podnikatelské projekty podpořené z evropských dotací.

Turnovský Crytur získal 1. místo v kategorii Potenciál (výzkumně-vývojová kapacita)  za vybudování a zařízení vlastních prostor pro výzkum a vývoj monokrystalických materiálů v rámci projektu Nové monokrytstalické materiály pro hi-tech aplikace.

Oceněné projekty vybírala porota z těch, které loni úspěšně čerpaly evropské dotace z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) 2007-2013 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Ten se zaměřuje na podporu rozvoje českého průmyslu a služeb, podporu inovací a zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe.

„Operační program Podnikání a inovace dlouhodobě patří k nejlépe čerpaným operačním programům v republice,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. „Na projekty zejména malých a středních podnikatelů z něj bylo dosud proplaceno přes 82 miliard korun, což je více než 90 procent původní alokace. Za uplynulých sedm let tak bylo podpořeno téměř 12 tisíc podnikatelských projektů.“

 

 

ing. Lenka Lhotáková, dr. Jindřich Houžvička
ing. Lenka Lhotáková a dr. Jindřich Houžvička při převzetí cen, 9.11.2015

Český Technologický Oskar pro Crytur

Cenu Technologické agentury ČR (TA ČR) 2015 za nejoriginálnější projekt převzali zástupci Crytur spol. s r.o. včera večer.

Ocenění v kategorii Originalita řešení získal projekt „Nové monokrystalické materiály pěstované EFG technologií a jejich použití v hi-tech“. Na projektu se kromě odborníků v Cryturu podíleli i zástupci Fyzikálního ústavu AV ČR a PRECIOSA BEAUTY, s.r.o. .

Cílem projektu bylozavést výrobu nových monokrystalických materiálů na bázi oxidu hlinitého a směsného oxidu hlinito-ytritého metodou EFG a uplatnit tyto materiály zpravidla ve špičkových hi-tech aplikacích v elektronickém, optickém, optoelektronickém, strojírenském a šperkařském průmyslu. Výsledkem projektu budou z cela nové produkty na špičkové světové úrovni (šperkový kámen, luminofor pro LED, nové tvary detektorů, monokrystalické optické vlákno, nové monokrystalické materiály, efektivní výbojky pro čerpání laserů, monokrystalické komponenty pro přístrojovou techni ku a velkoplošné scintilátory).

Předsedkyně TAČR Rut Bízkové k projektu dodala: „Vidíme tam veliký tržní potenciál. Je to věc v Evropě i ve světě relativně neobvyklá,“ poznamenala předsedkyně Technologické agentury Rut Bízková.

Jindřich Houžvička, ředitel Crytur spol. s r.o.
Dr. Jindřich Houžvička, ředitel Crytur spol. s r.o.

ing. Jan Polák (s premiérem B. Sobotkou), Crytur spol. s r.o.
ing. Jan Polák Ph.D. (s premiérem B. Sobotkou), Crytur spol. s r.o.

video: https://www.youtube.com/watch?v=Ki9KpHik250

Další ocenění si odnesli:

Kategorie Řešení pro kvalitu života: Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně a firma Bioveta z Ivanovic na Hané za vývoj vakcíny proti borelióze. Vakcína je především využitelná jako preventivní prostředek, který umožní ničit infekci v samotném zárodku.

Kategorie Užitečnost řešení: Jako nejužitečnější komise vybrala projekt Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd a Zemědělského výzkumu Troubsko na výrobu hnízd čmeláků. V době, kdy si zahrádkáři a zemědělci stěžují na úbytek včel, mají pomoci opylovat rostliny.

Kategorie Ekonomický přínos: Zvítězila  bojkovická společnost Moravia Cans a Vysoké učení technické v Brně, kteří pracovali na zlepšení výroby obalů na spreje.

více k tématu: https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/636-den-technologicke-agentury-2015.html