Archiv autora: Pavel Novák

Absolventi vítáni

Seznamte se se dvěma fyziky vývojáři – juniory, Liberečáky, Lukášem a Vojtou. Oba působí v Cryturu od r. 2020.

Lukáš Beran má doktorát z Matfyzu. Vojtěch Miller je inženýr z TULky.

Lukáš uvažoval o kariéře akademického pracovníka, ale protože rád vidí výsledky své práce, zamířil do Turnova. Proč? Poslechněte si zde.

Vojta působí jako vývojár v oddělení luminoforů. Co ho baví, si poslechněte zde.

Jak se z malé české firmy  zaměřené na opracování krystalů stal špičkový dodavatel pro 80 % světového trhu?

Dozvíte se on Jana Kubáta v úterý 26. ledna 2021 od 14:00 hod na zoomu. Stačí registrace předem.

O čem se budete bavit?

Třeba …

Jaké jsou hranice a využitelnost termodynamických simulací?
Jak navrhnout a vyrobit třívlnový laserový resonátor pro oftalmologii?
Jaké jsou požadavky na laserový disk pro generaci 100J laserových pulsů?
Proč se bez monokrystalů neobejdou high-tech výrobní linky v polovodičovém průmyslu?
Jak má vypadat geologická sonda pro ropné prospektory?
Jakou roli sehrály turnovské monokrystaly při detekci Higgsova bosonu?
Proč je Crytur jediný na světě, kdo umí dodat monokrystalický luminofor pro laserové světelné zdroje?

Honza Kubát je vedoucím vývoje luminoforů a stál u větší části vědecko-výzkumných projektů v Cryturu.

Universum pro Marca Souza de Joode

Crytur stojí i za cenou UNIVERSUM „Člověk a exaktní vědy“, která oceňuje šikovné středoškoláky v rámci soutěže České hlavičky. Cena je udělována společně s MFF UK.

Vítězem této kategorie se stal Marco Souza de Joode z  pražského Gymnázia Nad Štolou s prací Parametry rotace a tvaru asteroidů: limity inverzní metody .

Marco se ve své práci zabýval tvarem a rotací asteroidů, kterých je v blízkosti naší Země asi dvacet tisíc těles, z nichž dva tisíce by mohly být v budoucnu nebezpečné. Vycházel převážně z databáze DAMIT, což je velký český projekt, který takováto měření shromažďuje. Dále používal měření ze svého okolí i svá vlastní měření, pořizovaná na petřínské hvězdárně. Velkou částí práce byly výpočty a programování.

Marco dokázal, že pro výpočty tvaru asteroidů, který je důležitý pro jeho dráhu, některá měření nestačí a jsou tedy chybná. Doložil, že pro správné výpočty je v mnohých případech nutné provést mnohem více měření. Jako první v odborné literatuře přišel s konstantou jako parametrem, který stanoví, kdy je dost dat pro správný výpočet asteroidů a kdy naopak je třeba udělat nová měření.

Předávání ceny České hlavičky 2020

Rozhovor s vítězem si můžete přečíst na matfyz.cz.

Crytur vyvinul nový světelný konvertor

Crytur zavedl výrobu převratného produktu monokrystalického konvertoru, který se využívá pro zabudování v intenzivních zdrojích světla. Jeho vývoj umožnil překonat jeden z hlavních problémů při zvyšování světelného výkonu LED diod – přehřívání fosforu. Nové řešení chrání několik světových patentů. Nový unikátní výrobek znamenal pro Crytur vstup na trh osvětlovací techniky a dal firmě velkou příležitost k dalšímu růstu.

Vývoj byl podpořen v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který jen v programu Inovace podpořil už 849 projektů za téměř 9 miliard korun.

Crytur pumpuje

Přispěli jsme na výstavbu pumptracku v areálu Maškovy zahrady a jsme nadšení, že bude mít Turnov jednu z nejpovedenějších drah, které zatím v republice jsou k dispozici.

Byli jsme při slavnostním otevření v sobotu 29.8. Malá ochutnávka z toho, co můžete čekat ve videu od Jakuba Vencla

😉

Kerrovský mikroskop na MFF dostal nový světelný zdroj z Cryturu

Účinnější světelné zdroje uvítá jakékoliv laboratorní pracoviště. Jasnější spektrální analýzy, přesnější charakteristika materiálů pro technologické provozy. Krystaly z Turnova opět potvrdily své široké použití.

Potvrzuje to i instalace nového zdroje pro Kerrovský mikroskop na Katedře chemické fyziky a optiky MFF UK. Jedná se o jeden z dílčích úkolů projektu „Pokročilá řešení světelných zdrojů“, podpořeného z programu TREND na leta 2020-24. Partnery projektu jsou Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského a právě Matematicko-fyzikální fakulta UK.

Jednou z úspěšných vědkyň zapojených do technologického transferu je také dr. Eva Schmoranzerová, která se spolupodílela na úspěšné žádosti o projekt s názvem „Pokročilá řešení světelných zdrojů“. „ Gros naší práce bude spočívat ve využití zkoumaných světelných zdrojů pro magneto-optickou “Kerrovskou” mikroskopii. Jde se o pokročilou metodu zobrazování magnetických stuktur, např. magnetických domén či  skyrmionů. Kerrovská mikroskopie je založená na  magneto-optických jevech, tedy interakci světla s magnetickým materiálem, která mění jeho polarizační stav. Malé změny polarizace jsou detekovány pomocí polarizační optiky, o kterou je doplněn konvenční mikroskop v širokém poli. Při detekci se však ztrácí značná část intenzity světla, což klade velké požadavky na využitou kameru a způsob zpracování signálu.“, říká Eva Schmoranzerová.

instalace světelného zdroje na MFF UK

Za příjemce potvrzuje její slova i Jana Preclíková, absolventka doktorského studia na stejné katedře a nyní vědecká pracovnice v Turnově: „Na našem oddělení luminoforů se zabýváme vývojem vysoko intenzívních světelných zdrojů na bázi monokrystalických řešení čerpaných LED diodami. Na základě předchozích zkušeností vznikl modul XtraLIGHT (http://www.crytur.cz/products/xtralight-light-source-modules/), kde je světlo z mnoha excitačních diod kombinováno v monokrystalické komponentě ve tvaru trámečku. Monokrystal zde plní dvě klíčové role: jednak luminoforu, který přeměňuje světlo z budících LED diod na světlo s delší vlnovou délkou a širším spektrálním pásem a jednak roli „optického vlákna,“ kdy je světlo vyvedeno k jednomu z výstupních čel. Toto výstupní čelo představuje světelný zdroj s nejvyšší mírou jasu, kdy vysoká intenzita světla vychází z poměrně malé apertury, kde je rovnoměrně rozložena.“

Ze strany MFF UK práce přesahuje do oblasti základního výzkumu a vzdělávání studentů. Nově budovaný univerzální Kerrovský mikroskop bude využitelný pro širokou škálu experimentů, kterým se věnují vědci ve skupině Opto-spinroniky na Katedře chemické fyziky a opticky věnujeme (https://physics.mff.cuni.cz/kchfo/ooe/research.htm). Stavba experimentálního uspořádání je navíc náplní diplomové práce studetky, která je v projektu TAČR zapojena. Do budoucna se počítá s aktivním zapojením dalších studentů, od bakalářského po doktorskou úroveň studia.

Kde všude nás potkáte?

Mezi studenty vyrážíme opravdu rádi. Kde nás potkáte příští rok? Určitě opět na Technické univerzitě v Liberci, na FJFI v Praze, na MFF UK.

Rádi vám ukážeme, čím se zabýváme, kam směřuje náš vývoje a jak vás můžeme do našich týmů zapojit. Luminofory, dopované granáty, scintilátory, detekční jednotky – tady všude nabízíme prostor pro šikovné chemiky a fyziky.

Budeme určitě: 11. 3. 2020 na iKariéře na VŠCHT a 7. 4. 2019 na iKariéře na ČVUT. Na konci dubna ještě na MFF UK.


Podporujeme chytré středoškoláky

Od letošního roku se setkáte s logem Crytur i v rámci soutěže České hlavičky. Novou
cenu Universum „Člověk a exaktní vědy“ udělila odborná porota složená z předních českých vědců a akademiků Vojtěchu Dienstbierovi ze Slovanského gymnázia v Olomouci za objev nové pulzující hvězdy a Matěji Doležálkovi z Gymnázia A. Hrdličky v Humpolci za práci z oblasti matematické teorie čísel.

Již po 13té tak byli oceněni nejlepší badatelé z řad středoškoláků a Crytur je poprvé přitom. Společně s MFF UK sponzoruje právě Cenu Universum, která oceňuje šikovné studenty na poli fyziky a matematiky.

Luminofory na JDF 14.2.2019

Ve čtvrtek 14. února vystoupí dr. Jana Preclíková, výzkumná pracovnice odd. luminoforů v  rámci Jednoho dne s fyzikou na pražském Matfyzu. Její přednáška otvířá celý den plný přednášek, exkurzí, experimentů – prostě setkání s fyzikou v budovách MFF UK. Tato tradiční akce je pořádána pro středoškoláky, jejich pedagogy i pro příznivce fyziky z řad veřejnosti.

O čem bude Jana mluvit?

Třeba o tom, jak moc si rozumí věda a výzkum na univerzitách a v průmyslu. Co která může nabídnout a které co chybí? Existují paralely mezi zákony kvantové fyziky a hromadné výroby? A proč holky do vědy patří?

Jana vystudovala na MFF UK obor kvantová optika a optoelektronika pod vedením prof. Petra Malého. Posdoktorandské stáže strávila na Univerzitě v norském Bergenu, kde se zabývala Rydbergovými atomy a následně ve švédském Lundu, kde se věnovala tématu attosekundových laserových pulsů. Po návratu do ČR nastoupila jako vývojový pracovník v odd. luminoforů a laserových materiálů v Crytur spol. s.r.o. v Turnově. Firma je rovněž strategickým partnerem fakulty.