Jak se z malé české firmy  zaměřené na opracování krystalů stal špičkový dodavatel pro 80 % světového trhu?

Dozvíte se on Jana Kubáta v úterý 26. ledna 2021 od 14:00 hod na zoomu. Stačí registrace předem.

O čem se budete bavit?

Třeba …

Jaké jsou hranice a využitelnost termodynamických simulací?
Jak navrhnout a vyrobit třívlnový laserový resonátor pro oftalmologii?
Jaké jsou požadavky na laserový disk pro generaci 100J laserových pulsů?
Proč se bez monokrystalů neobejdou high-tech výrobní linky v polovodičovém průmyslu?
Jak má vypadat geologická sonda pro ropné prospektory?
Jakou roli sehrály turnovské monokrystaly při detekci Higgsova bosonu?
Proč je Crytur jediný na světě, kdo umí dodat monokrystalický luminofor pro laserové světelné zdroje?

Honza Kubát je vedoucím vývoje luminoforů a stál u větší části vědecko-výzkumných projektů v Cryturu.