Universum pro Marca Souza de Joode

Crytur stojí i za cenou UNIVERSUM „Člověk a exaktní vědy“, která oceňuje šikovné středoškoláky v rámci soutěže České hlavičky. Cena je udělována společně s MFF UK.

Vítězem této kategorie se stal Marco Souza de Joode z  pražského Gymnázia Nad Štolou s prací Parametry rotace a tvaru asteroidů: limity inverzní metody .

Marco se ve své práci zabýval tvarem a rotací asteroidů, kterých je v blízkosti naší Země asi dvacet tisíc těles, z nichž dva tisíce by mohly být v budoucnu nebezpečné. Vycházel převážně z databáze DAMIT, což je velký český projekt, který takováto měření shromažďuje. Dále používal měření ze svého okolí i svá vlastní měření, pořizovaná na petřínské hvězdárně. Velkou částí práce byly výpočty a programování.

Marco dokázal, že pro výpočty tvaru asteroidů, který je důležitý pro jeho dráhu, některá měření nestačí a jsou tedy chybná. Doložil, že pro správné výpočty je v mnohých případech nutné provést mnohem více měření. Jako první v odborné literatuře přišel s konstantou jako parametrem, který stanoví, kdy je dost dat pro správný výpočet asteroidů a kdy naopak je třeba udělat nová měření.

Předávání ceny České hlavičky 2020

Rozhovor s vítězem si můžete přečíst na matfyz.cz.