Kde všude nás potkáte?

Mezi studenty vyrážíme opravdu rádi. Kde nás potkáte příští rok? Určitě opět na Technické univerzitě v Liberci, na FJFI v Praze, na MFF UK.

Rádi vám ukážeme, čím se zabýváme, kam směřuje náš vývoje a jak vás můžeme do našich týmů zapojit. Luminofory, dopované granáty, scintilátory, detekční jednotky – tady všude nabízíme prostor pro šikovné chemiky a fyziky.

Budeme určitě: 11. 3. 2020 na iKariéře na VŠCHT a 7. 4. 2019 na iKariéře na ČVUT. Na konci dubna ještě na MFF UK.